Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Stalen damwand, Bouwstoffase

Stalen damwanden worden gebruikt in:

Omdat de toepassing van stalen damwand als funderingsconstructies uitsluitend verschilt op vlak van RAW Bepalingen worden beide toepassingen gecombineerd beschreven.

De belangrijkste toepassing van stalen damwand bij oeverbescherming is in de vorm van damwandconstructies, gordingen, ankers en beschoeiing in het geval kerende hoogte is vereist.

Bouwstoffenregelgeving

Staal is een niet-steenachtig materiaal en valt derhalve niet onder de werkingssfeer van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)].

Certificering

Op de productie of levering van stalen damwanden is geen specifieke certificeringsregeling van toepassing.

NEN en EN

Relevante normen en richtlijnen zijn:

 • NEN 6701; 1991 - TGB 1990: Namen en symbolen voor grootheden.
 • NEN 6702; 1991 - TGB 1990: Belastingen en vervormingen.
 • NEN 6740; 1991 - TGB 1990: Geotechniek. Basiseisen en belastingen.
 • NEN 6770; 1991 - TGB 1990: Staalconstructies - Basiseisen en basis rekenregels voor overwegend statisch belaste constructies.
 • NEN-EN-10248-1; 1995: Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten. Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden.
 • NEN-EN-10248-1; 1995: Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten. Deel 2: Toleranties op vorm en afmetingen.
 • NEN-EN-10249-1; 1995: Koudgewalste damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten. Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden.
 • NEN-EN-10249-2; 1995: Koudgewalste damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten. Deel 2: Toleranties op vorm en afmetingen.
 • NEN-EN 12063; 1998: Uitvoering en bijzonder geotechnisch werk. Damwanden.
 • NVN-ENV 1993-5; 1998: Eurocode 3: Ontwerpberekening van staalconstructies-deel 5: damwanden.

Op genoemde normen is geen CE-markering van toepassing. Zie externe linkwww.nen.nl voor de normen.

CUR

In externe linkCUR-aanbeveling 69 zijn eisen met betrekking tot het profiel, de verbindingen, de coating, de afdichting, de trekgaten, de specificaties en de keuringsmethodiek opgenomen. Genoemde aanbeveling is niet van toepassing op samengestelde damwandconstructies (combiwanden), bijvoorbeeld bestaande uit gekoppelde stalen H-profielen of stalen buizen, al dan niet met tussenplanken tussen de H-profielen of de buizen.

Daarnaast is het externe linkCUR-rapport 166 Damwandconstructies van toepassing.

Risico's en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Corrosie

Zie RAW tabellenexterne linkT 56.01, externe linkT 56.02, externe linkT 56.03, externe linkT 56.04 en externe linkT 56.05. Bij de uitvoering moet beschadiging van de coating worden voorkomen.

Beperkte waterdichtheid

Om de waterdichtheid van stalen damwanden te verbeteren, kan een speciale warmtebitumencompound in de sloten van de damplanken worden gegoten. Voor de verbinding / aansluiting van de damplanken onderling zijn meerdere mogelijkheden:

 • Het slot of de klauw in het midden.
 • Het slot of de klauw in de randen of flenzen.
 • Toepassing van een kokerprofiel.
 • Toepassing van een kokerprofiel in combinatie met een gewone damwand.
 • Inzet van lichte profielen, koud gewalst.

Doorgaans wordt een deksloof van beton of staal toegepast.

PAK-emissies tijdens onderhoud

Niet stralen van oude teerhoudende lagen als voorbehandeling