Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Stalen damwand, Materiaaleigenschappen

Eigenschap

Eenheid

Waarde

massa

  • soortelijke massa
  • massa profiel
  • massa wand

 

kg/m3

kg/m

kg/m2

 

7.800

Sterk afhankelijk van profieltype en afmetingen, varieert globaal van 20 - 140. Voor meest gangbare U-profiel L22: 61,0.

Sterk afhankelijk van profieltype en afmetingen, varieert globaal van 30 - 300. Voor meest gangbare U-profiel L22: 122,0.

Mechanisch gedrag

 

 

weerstand tegen breuk

  • treksterkte
  • vloeigrens
  • weerstandsmoment W

 

N/mm2

N/mm2

mm3 * 103 / m

 

360 - 510 (als rekenwaarde wordt gewoonlijk 240 - 360 aangehouden).

235 - 355.

Sterk afhankelijk van profieltype en afmetingen, varieert globaal van 100 - 6500. Voor meest gangbare U-profiel L22: 1.250.

stijfheid

  • statische elasticiteitsmodulus
  • kwadratisch oppervlaktemoment (traagheidsmoment I)

 

N/mm2

 

mm4 * 104/ m

 

2,1 105

 

Sterk afhankelijk van profieltype en afmetingen, varieert globaal van 1.000 - 100.000. Voor meest gangbare U-profiel L22: 21.250.

Brinell hardheid (BHN)

-

90 - 315

lineaire uitzettingscoëfficiënt

1/K

12-25 x 10-6

Hydraulisch gedrag

 

 

waterdoorlatendheid (constructie)

  • debiet

 

m3/uur/m2

 

Afhankelijk van getroffen afdichtende maatregelen (zie hoofdstuk 4).

Duurzaamheid

jaar

35 - 50

chemische en fysische stabiliteit

-

Chemisch niet stabiel; er kan corrosie optreden; gecoat is staal beschermd tegen corrosie.

weerstand tegen erosie

-

Voldoende.