Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Steenachtig materiaal

Steenachtig materiaal

Vrijkomen

Steenachtig materiaal komt vrij bij de volgende werkzaamheden:

 • aanbrengen betonverharding;
 • voeg- en metselwerk;
 • heiwerkzaamheden (koppensnellen heipalen, schroefheien);
 • vloer- en wandafwerking;
 • overschot bij het afstrooien van een nieuw aangebrachte asfaltlaag;
 • overschot bij het afstrooien van een bitumineuze oppervlaktebehandeling;
 • opzuigen of opvegen nieuw aangebracht steenslag of grind.

Preventie

Bedacht moet worden dat de productie van Nederlandse steenslag door schaarste onder druk staat. Om deze reden is het rijksbeleid gericht op het zuinig omspringen met de thans beschikbare materialen. Het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Grond-, Weg- en Waterbouw is opgesteld met het doel een basis te bieden aan bouwpartners om eenduidige afspraken te kunnen maken voor hetgeen er (eventueel per project) onder duurzaam bouwen moet worden verstaan. Het nationaal pakket stimuleert de afzet van beton- en menggranulaat als grindvervanger in betonmortels (variabele maatregelen G011 en G012).

 • overtollig zand aanwezig in beton-, specie- en cementresten kan worden teruggenomen voor soortgelijk gebruik elders;
 • door nauwkeurig te werken en minder te morsen (“good housekeeping”) kan de hoeveelheid beton-, specie en cementresten worden beperkt;
 • door een goede werkplanning en een goede schatting van de benodigde hoeveelheden grondstoffen, kan de hoeveelheid afval beperkt blijven;
 • tijdens het uitvoeren van werkzaamheden zomin mogelijk steenslag of grind in de berm terecht laten komen.
 • het gebruik maken van mobiele brekers voor het verkleinen van steenachtig materiaal op slooplocaties.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Vervanging van een percentage van maximaal 20% grind door beton- of menggranulaat in betonmortel is technisch mogelijk en in de betonregelgeving vastgelegd. Hogere percentages zijn nog niet in de betonregelgeving opgenomen en vereisen van geval tot geval nader onderzoek. Het gebruik van hogere percentages granulaat in betonproducten zoals betontegels en straatstenen is succesvol gebleken (zie verder [Tegels en klinkers]).

Zie ook