Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase steenachtig materiaal

Hergebruik

Er zijn diverse systemen, die nog onverhard restbeton voor hergebruik geschikt maken. Restbeton, afkomstig uit bijvoorbeeld truckmixers en betonpompen worden aan het einde van de dag schoongespoeld. Uit het spoelwater met betonresten kunnen zand en grind worden teruggewonnen. Het restspoelwater (een mengsel van water en cementslib) kan hergebruikt worden als spoelwater of als proceswater in de betonproductie.