Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen steenachtig materiaal

Algemeen

Tijdens de uitvoering van bouwwerkzaamheden kunnen kleine hoeveelheden beton en specie vrijkomen en uitharden op de bouwplaats. Deze afvalstoffen worden vaak gezamenlijk aangetroffen met zand dat overgebleven is na de bereiding van beton.

Bij de bereiding van asfalt- en cementbeton wordt gebruik gemaakt van steenslag en grind. Grind wordt voor een groot deel gewonnen langs onze rivieren, met name de Maas en de Rijn. Steenslag is deels afkomstig uit groeven van natuursteen, voor het grootste deel uit de ons omringende landen. Bekende steensoorten zijn grauwacke, basalt, porfier, diabaas/gabbro, graniet, zand- en kalksteen. Een deel van de steenslag is gebroken grof grind van Nederlandse- en Duitse komaf.

Mogelijke verontreinigingen

In restanten van steenslag en grind kunnen de volgende verontreinigingen voorkomen:

  • bindmiddelresten (bitumen);
  • wegvuil;
  • zand.

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Geen specifiek risico’s.

Milieu

Geen specifiek risico’s.