Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase steenslag en kiezelslag

Steenslag (inclusief kiezelslag) wordt in Nederland voornamelijk toegepast als funderingsmateriaal onder wegen (RAW 28)

Steenslag, kiezelslag in de wegenbouw

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.

Bouwstoffenregelgeving

Onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) valt steenslag zowel onder de categorie niet-vormgegeven bouwstof als onder de categorie vormgegeven bouwstof (bestaande werken onder Besluit Bodemkwaliteit: NV) (zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]).

Certificering

De externe linkBRL 9324 Steenslag in ongebonden toepassing legt de te volgen productiecontrole vast.

externe linkBRL 9321 heeft oorspronkelijk betrekking op zand en grind uit (grootschalige) winningen ten behoeve van industriële toepassingen, inclusief GWW-werken. Kiezelslag kan op basis van deze BRL worden gecertificeerd, steenslag niet.

Risico’s en beheersmaatregelen

Er zijn geen specifieke risico’s voor de toepassing van steenslag.