Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen steenslag en kiezelslag

Eigenschap

Eenheid

Waarde

korrelgrootteverdeling

 • % < 63 µm

mm

% (m/m)

0/20 tot 0/40

- 0/20: 0 – 1 (eis: 0 – 8)

- 0/40: 0 – 1 (eis: 0 – 6)

chemische, fysische en mineralogische samenstelling

% (m/m)

afhankelijk van het type gesteente; graniet: kwarts en lichte silicaten, zandsteen: grotendeels SiO2, kalksteen: CaCO3

dichtheid

 • korreldichtheid
 • maximum proctordichtheid
 • optimum vochtgehalte
 • verdichtingsgraad

 

kg/m3

kg/m3

 

% (m/m)

%

 

2.500 – 3.000

circa 2.000, afhankelijk van korreldichtheid en korrelverdeling

4 – 7

98 – 102

poriëngehalte

 • korrels
 • bulk (holle ruimte)

 

% (V/V)

% (V/V)

 

1 – 10

20 – 25

vochtgehalte

% (m/m)

0 – 2

korrelvorm

-

hoekig, veelal kubisch; vorm mede afhankelijk van het type breker en de eigenschappen van het gesteente

textuur van de korrels

-

ruw

Mechanisch gedrag

 

 

weerstand tegen breuk

 • verbrijzelingsfactor
 • LA-waarde

 

-

% (m/m)

 

> 0,70 (eis: ≥ 0,65)

25 – 40

stijfheid

 • dynamische elasticiteitsmodulus

 

 

 

weinig beter dan zand

wrijvingseigenschappen

 • interne wrijvingshoek
 • cohesie

 

º

kN/m2

 

39 – 49

nihil

Hydraulisch gedrag

 

 

capillaire werking

m

0,1 – 0,3

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

samenstelling en uitloogbaarheid

mg/kg d.s.

Mogelijk kritische componenten Ba, Mo, F, SO4

Duurzaamheid

 

 

vochtgevoeligheid

-

ongevoelig

vorstgevoeligheid

-

ongevoelig

vorstbestendigheid

-

bestendig

weerstand tegen erosie

-

ontwerpafhankelijk

chemische en fysische stabiliteit

-

stabiel

Overig gedrag

 

 

gevoeligheid voor ontmenging

-

relatief groot

verdichtbaarheid

 • losgestort
 • verdicht in het werk

-

kg/m3

kg/m3

beperkt, naar schatting max. 10%

varieert 1.900 – 2.100

verdichtingsgewilligheid

 

goed bij voldoende schuifvastheid