Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Straalgrit (beton- en staaloppervlakten)

Bouwstoffen en afvalstoffen

Vrijkomen

Straalgrit komt vrij bij de volgende werkzaamheden:

 • Reinigen van staaloppervlakken, zoals bruggen (zowel blank als geverfd).
 • Reinigen van betonoppervlakken, zoals bruggen, gebouwen (zowel blank als geverfd).
 • Het verwijderen van wegmarkeringen op asfalt.

Preventie

Het gebruik van straalgrit (beton- en staaloppervlakten) kan verminderd worden door:

 • Gebruik te maken van reinigingstechnieken, waarbij geen straalgrit gebruikt wordt. Hierdoor wordt de afvalstroom verkleind en diffuse verspreiding van stof en verontreiniging tegengegaan. Afhankelijk van de aard van het oppervlak en de te verwijderen laag kan bijvoorbeeld met water onder hoge druk worden gestraald. Andere voorbeelden zijn waterijsstralen en CO2 (droogijs)stralen.
 • Er kan ook gebruik gemaakt worden van straalmiddel met alternatief straalgrit, zoals keramische parels en notenschalen.
 • Meer gebruik te maken van meermalig straalgrit. Bij de Dienstkring Haringvliet is in 1997 een reinigingsinstallatie voor gebruikt straalgrit in gebruik genomen, waarin het straalgrit dat wordt ingezet voor het periodieke onderhoud van de Volkeraksluizen wordt gereinigd. Het straalgrit kan op deze wijze tenminste zeven maal opnieuw worden ingezet. De dienstkring is tevreden over de kwaliteit van het gereinigde straalgrit.
 • Diffuse verspreiding van gebruikt straalgrit te beperken door tijdens het werk zorg te dragen voor een zo goed mogelijke opvang van het gebruikte straalgrit (tenten, afzuigsystemen en in straalcabines stralen). Voorheen werd het gritstralen vrijwel altijd droog en open uitgevoerd, waardoor het grit en de afgestraalde verontreinigingen diffuus verspreid raakten in het milieu. In het kader van de [Waterwet] is het stralen van scheepswanden op het water verboden. Bij het stralen van sluizen en bruggen moeten eveneens maatregelen worden genomen om eventuele verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen (Waterwet).
 • Diffuse verspreiding van gebruikt straalgrit te beperken door te stralen met vochtig/nat straalgrit in plaats van droog straalgrit. Stofvorming wordt hierdoor voorkomen. Een nadeel van deze methode is een hoger waterverbruik en verontreinigd straalwater.
 • De inzet van secundair straalgrit te bevorderen, waardoor minder gestort behoeft te worden. Voor de meeste toepassingen kan hergebruikt straalgrit worden ingezet. Hergebruikt straalgrit kan zowel uit gedroogd gebruikt straalgrit als uit gereinigd straalgrit bestaan. Het gebruikte straalgrit wordt gemengd met nieuw straalgrit om de korrelgrootteverdeling gelijk te maken aan die van nieuw straalgrit. Uit praktijkproeven blijkt dat de toepassing van hergebruikt straalgrit de kwaliteit van de verfsystemen niet nadelig beïnvloedt.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Hergebruik en nuttige toepassing

 • Alternatieve straalmiddelen: onderzocht kan worden, wat de mogelijkheden zijn om alternatieve straalmiddelen toe te passen. Vooral het gebruik van meermalig straalgrit, kan de hoeveelheid afval aanzienlijk beperken.
 • Het stimuleren van de ontwikkeling en toepassing van duurzamere verfsystemen.
 • Verbetering van onderhoudsstrategieën, waardoor de hoeveelheid afval kan worden beperkt.

Zie ook