Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase Straalgrit (beton- en staaloppervlakten)

Hergebruik

Hergebruik van oppervlaktebehandelingmaterialen kan als volgt worden toegepast:

  • Straalgrit kan gereinigd worden, zodat hergebruik mogelijk wordt. Alleen het reinigingsresidu wordt in dat geval gestort. Na het reinigen wordt de kwaliteit van het straalgrit vastgesteld om de hergebruiksmogelijkheden te bepalen.
  • Om voor reiniging in aanmerking te komen moet het straalgrit aan enkele voorwaarden voldoen. De reinigbaarheid wordt door analyses vooraf vastgesteld. In de Regeling niet-reinigbaar straalgrit is vastgelegd hoe bepaald moet worden of straalgrit niet-reinigbaar is. Voor organische verontreinigingen liggen de verwerkingscriteria voor (thermische) reiniging hoger dan de genoemde voorwaarden en kan het straalgrit toch gereinigd worden.
  • Eenmalig straalgrit wordt na gebruik gereinigd. Het gereinigde straalgrit wordt toegepast als funderingsmateriaal, waarbij het straalgrit dient als zandvervanger. Een andere toepassing is het gebruik als ontgassingslaag voor stortplaatsen. Op het hergebruik van gereinigd straalgrit is hoofdstuk 3 van het Besluit bodemkwaliteit zie ook ([Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]) van toepassing.