Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase tegels en klinkers

Hergebruik

Onbeschadigde tegels en klinkers kunnen worden hergebruikt, mits zij niet verontreinigd zijn. Daarbij is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing (zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]).

Wanneer de onbeschadigde tegels en klinkers verontreinigd zijn, kan getracht worden deze te reinigen. Na reiniging en keuring conform het Besluit bodemkwaliteit kunnen ze alsnog worden hergebruikt.

Nuttige toepassing na bewerking

Niet-verontreinigde gebroken tegels en klinkers kunnen worden afgevoerd naar een puinbreker, waar ze kunnen worden verwerkt tot betongranluaat, metselwerkgranulaat (alleen baksteen) of menggranulaat (beton en baksteen).