Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen tegels en klinkers

Mogelijke verontreinigingen

Bij tegels en klinkers kunnen de volgende verontreinigingen voorkomen:

  • Minerale olie, benzine.
  • PAK.
  • Zware metalen.
  • Aanhangende grond: ook de aanhangende grond kan verontreinigd zijn met bovengenoemde stoffen, die tussen de elementen door in de ondergrond terecht kunnen komen.

Het puin dat vrijkomt bij werkzaamheden aan elementenverhardingen is naar verwachting niet verontreinigd. Door het verkeer zou het puin licht verontreinigd kunnen zijn met bijvoorbeeld PAK, lood, zink en olie.

Elementenverhardingen op specifieke locaties, zoals benzinestations, werkplaatsen of parkeerplaatsen, zijn meestal in zekere mate verontreinigd ten gevolge van morsverlies van benzine of andere materialen (smeerolie, verfstoffen) die tijdens de werkzaamheden zijn gebruikt. Wanneer morsplekken duidelijk zichtbaar zijn moet het materiaal gescheiden worden afgevoerd. Dit laatste geldt zeker voor de elementen afkomstig van benzinestations. Overigens is de vergunninghouder van het benzinestation verantwoordelijk voor de afvoer van deze materialen.

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Geen risico’s.

Milieu

Zie [Puin en granulaten].