Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase verfafvalstoffen en oplosmiddelen

Hergebruik

Monostromen oplosmiddelen kunnen door destillatie geschikt worden gemaakt voor hergebruik (producthergebruik als oplosmiddel). Onder monostroom wordt daarbij verstaan één partij oplosmiddel afkomstig van één ontdoener, die na in het afvalstadium te zijn geraakt niet vermengd is met andere (afval)stoffen. In de praktijk is het moeilijk aan te geven wanneer oplosmiddelen voor destillatie in aanmerking komen; dit is o.a. afhankelijk van de samenstelling van de partij, de aanwezigheid van pigmenten, bindmiddelen, geur- en smaakstoffen, de grootte van de partij, de destillatiekosten en de marktprijs van nieuw product. De keuze of destillatie technisch mogelijk of economisch rendabel is, wordt gemaakt in overleg met de destillateur.