Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen verfafvalstoffen en oplosmiddelen

Mogelijke verontreinigingen

Bij verfafvalstoffen en oplosmiddelen kunnen de volgende verontreinigingen voorkomen:

  • organische oplosmiddelen (in watergedragen verf minder dan in niet-watergedragen verf);
  • zware metalen uit bepaalde kleurpigmenten.

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Geen specifieke risico's.

Milieu

Er moet worden voorkomen dat verf en oplosmiddel doordringen in bodem en aquatisch milieu. Voor de eisen die gesteld worden aan de opslag van verf en oplosmiddel wordt verwezen naar [Afvalstoffase verfafvalstoffen en oplosmiddelen].