Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase verpakkingsmaterialen

Hergebruik

Niet-chemicaliënverpakkingen

Er zijn diverse verwerkingsmogelijkheden voor niet-chemicaliënverpakkingen en lege chemicaliënverpakkingen.

Direct hergebruik:

  • Stalen vaten en kunststof kratten kunnen veelvuldig worden hergebruikt.
  • Een deel van de kunststof bulkcontainers (olie en chemicaliën) wordt meermalig gebruikt.
  • Een deel van de in omloop zijnde kunststof vaten en jerrycans (> 20 liter) (o.a. zeep, was- en reinigingsmiddelen) in omloop is als retouremballage. Wanneer gekozen moet worden tussen verschillende gelijkwaardige producten kan hiermee rekening worden gehouden.

Voor stalen dekselvaten en bondelvaten zijn speciale bedrijven die deze verpakkingen "reconditioneren". In dit proces wordt als voorbehandeling de binnenkant grondig gespoeld en worden eventuele deuken eruit gehaald. Daarna wordt het gestraald en krijgt het een nieuwe coating. Bij UN-gekeurde vaten wordt er een reconditioneringskenmerk ingeslagen. Hierdoor is bekend hoe vaak een vat gereconditioneerd is.

Nuttige toepassing na bewerking/materiaalhergebruik:

  • Afgedankte stalen vaten en blikken kunnen worden afgevoerd naar de schroothandel, die zorg draagt voor levering aan de staalindustrie (zie kaart metalen).
  • Afgedankte kunststofkratten (HDPE of PP) kunnen eveneens worden aangeboden voor recycling (zie kaart kunststoffen).
  • Knapzak; kunststofverpakkingsmaterialen en piepschuim (EPS), zoals kunststof hoezen en zakken (PE) en LDPE/HDPE-folies en EPS-schuimblokken kunnen, mits gescheiden ingezameld, voor een groot deel worden aangeboden voor recycling
  • Papieren- en kartonnenverpakkingen worden niet direct als product hergebruikt, maar kunnen gescheiden worden gehouden en met het oud papier ter herverwerking worden afgevoerd.

Chemicaliënverpakkingen

Verpakkingsmaterialen met restanten bestrijdingsmiddelen, verf, minerale oliën, lijmen of andere gevaarlijke stoffen zijn gevaarlijk afval en dienen als zodanig te worden behandeld (zie [Klein gevaarlijk afval (KGA)]). Wanneer de verpakkingen "schraapleeg" zijn kunnen ze als bedrijfsafval worden afgevoerd en verwerkt.

Hergebruik

Een deel van de chemicaliënverpakkingen circuleert in een retoursysteem. Dit betreft met name verpakkingen van zuren en basen, reinigings- en oplosmiddelen en olieachtige producten.

Nuttige toepassing na bewerking:

  • Blikken, kunststofemmers en -vaten met restanten verf of inkt kunnen worden verwerkt in speciale verwerkingsinstallaties.
  • De metaalfractie wordt aangeboden voor het hergebruik, de verf-, inktrest- en chemicaliënfractie worden verbrand, terwijl de kunststoffractie vanwege de te grote diversiteit (nog) niet herverwerkt wordt maar in hoofdzaak wordt afgevoerd als bedrijfsafval.