Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Vloerbedekking

Vloerbedekking

Vrijkomen

Vloerbedekking komt vrij bij:

  • Afvoer van de oude vloerbedekking bij het aanbrengen van een nieuwe vloerbedekking;
  • Snijafval bij het aanbrengen van een nieuwe vloerbedekking;
  • Vloerbedekkingsmateriaal dat als afval vrijkomt bij het slopen van gebouwen.

Preventie

In de praktijk komt minder asbesthoudende vloerbedekking vrij dan de hoeveelheid die door het RIVM is genoemd. Dit komt doordat de vloerbedekking, die zit vastgelijmd aan de vloer, in de praktijk vaak niet wordt verwijderd, maar bedekt wordt door de nieuw aan te brengen vloerbedekking.

Wanneer er wel tot verwijdering wordt overgegaan is het vanuit het externe linkAsbestverwijderingsbesluit verplicht een asbestdeskundige in te schakelen en zich bij de verwijdering te houden aan de richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld (vanaf 35 m2). Bovendien is men verplicht om de verwijdering van asbesthoudende vloerbedekking vooraf te melden aan de betreffende gemeente (zie ook [Dakbedekking (dakleer, bitumen- en teerhoudend)] en [Arbeidsomstandighedenwet]). Daarbij moet een asbestinventarisatierapport worden overlegd. Dit rapport moet worden opgesteld door een externe linkSC 540 gecertificeerd bedrijf.

Voorkomen van afval

De volgende maatregelen kunnen worden toegepast om afval van vloerbedekking te voorkomen:

  • gebruik van tapijttegels resulteert in minder snijafval;
  • gebruik van tegelpatronen die minder snijverliezen hebben;
  • tapijttegels leasen in plaats van kopen. Deze worden bij vervanging terug naar de leverancier gestuurd die ze hergebruikt dan wel recyclet.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Voor vloerbedekking wordt het volgende onderzoek gedaan en vinden nieuwe ontwikkelingen plaats:

  • Carpet Recycling Europe (CRE) heeft onderzoek gedaan naar de technische mogelijkheden om verschillende tapijten te identificeren met behulp van een near-infra-red scanner. Deze techniek maakt het mogelijk om Nylon PA-6, Nylon PA-6.6, wol, polyester en polypropyleen vezels te identificeren. CRE heeft een proeffabriek gebouwd in Mainz (Duitsland), welke 20.000 ton tapijt op jaarbasis kan sorteren. Het is gebleven bij de ontwikkeling van de techniek. Het sorteercentrum is in 2006 niet in gebruik, maar in afwachting van verdere initiatieven vanuit marktpartijen. De kennis blijft behouden in de Europese vereniging Tapijt & Milieu (GUT) en de Europese Tapijtfederatie (ECA)
  • In Nederland zijn enkele bedrijven die textiele vloerbedekking verwerken tot brandstofkorrels. Deze korrels worden in Duitsland en België ingezet in cementfabrieken. Indien dit "product" wordt aangemerkt als afvalstof moet er voor uitvoer een kennisgeving gedaan worden in het kader van de EVOA. Eén van de bedrijven scheidt vooraf nylon en perlon van het overige materiaal. Dit wordt gegranuleerd en ingezet voor nieuwe producten, zoals nylondraad
  • Enkele leveranciers hebben een eigen recycleprogramma, waarbij ze de oude vloerbedekking weer retour nemen. Deels worden de vloerbedekkingen volledig gerecycled naar nieuw garen en backing (b.v. Interface, Desso) en deels worden de tapijten vermalen tot brandstofkorrels

Zie ook: