Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase vloerbedekking

Hergebruik

De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld kunststofafval is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Productieafval van tapijtfabrikanten en gescheiden ingezameld tapijt en vloerbedekking kan worden hergebruikt tot bv. oeverbeschoeiingen (externe linkzie ADR.07).

Het kunststofresidu uit de sortering van bouw- en sloopafval kan verbrand worden met terugwinning van energie, bv. in energiecentrales of cementovens.

Het snijafval wordt meestal met het gewone afval afgevoerd. Het grootste deel van de afgedankte vloerbedekkingen wordt met het grofvuil afgevoerd. Een kleiner deel wordt met het bouw- en sloopafval afgevoerd. Indien een grote hoeveelheid vloerbedekking tegelijk vrijkomt (meer dan 1000 m2), kan dit worden ingezameld voor hergebruik.

Asbesthoudende vloerbedekking

Wanneer de asbesthoudende vloerbedekking wordt verwijderd, komen – ook wanneer voorschriften in acht worden genomen – asbestvezels vrij. Dit wordt veroorzaakt doordat bij het lostrekken van de vloerbedekking de vinyllaag loslaat van de asbesthoudende laag. De hechting van het vinyl aan de vloer is sterker dan de hechting tussen de asbesthoudende viltlaag en de vinyl toplaag. Voorheen werd er aangeraden om de oude vloerbedekking niet te verwijderen, maar de nieuwe vloerbedekking over de oude vloerbedekking heen te leggen. Vanuit de verantwoordelijkheid als gebouwbeheerder kan dit nooit de voorkeur hebben. Een laag asbesthoudende vloerbedekking bedekken met een nieuwe laag is uitstel (van onvermijdelijke maatregelen) en wordt daarom afgeraden. Zelfs wanneer men de oude vloerbedekking duidelijk "asbest gevaarlijk" merkt, blijven er risico’s bestaan. Deze waarschuwing werkt alleen wanneer de vloerbedekking verwijderd gaat worden. Werkzaamheden waarbij men door de bovenste laag boort of zaagt zullen onverantwoorde blootstellingrisico’s veroorzaken.

Het verwijderen dient te gebeuren door een externe linkSC 530 gecertificeerd bedrijf (zie toelichting verwerkingsopties).

Textiele vloerbedekking

RECAM (Recycling of Carpet Materials) is een initiatief dat bestaat uit een samenwerking tussen het chemieconcern DSM en de Europese tapijtindustrie. Onder RECAM heeft men onderzocht wat de kansen zijn voor tapijtrecycling. De uitkomst van het onderzoek is, dat het mogelijk moet zijn om meer dan de helft van de hoeveelheid Europees tapijtafval in een kringloopsysteem onder te brengen. Het gaat daarbij om circa 1,6 miljoen ton op jaarbasis.

Het belangrijkste component dat bij de recycling wordt teruggewonnen is nylon 6. De fractie nylon 6 kan worden ingezet als grondstof voor de productie van nieuw nylon. Onder "onderzoeksopties" staat meer uitgebreide informatie over verschillende initiatieven.