Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Voegvulling

Voegvulling

Vrijkomen

Voegvulling komt vrij bij:

  • Het aanbrengen/vervangen van vulmateriaal bij: dilatatievoegen, langs naden, reparaties en overgangsnaden.
  • Restanten, die ontstaan bij het aanbrengen van voegvullingen.
  • Het wegbreken van wegverhardingen of kunstwerken.

Preventie

Uit milieuhygiënisch oogpunt moet er gekozen worden voor een overgang bestaande uit één materiaalsoort. Combinaties van verschillende materialen (bitumen/kunststof/metaal) zijn moeilijk te verwijderen en te scheiden.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Geen.

Zie ook: