Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen voegvulling

Mogelijke verontreinigingen

Bij voegvulling kunnen de volgende verontreinigingen voorkomen:

  • PAK (teer in oude voegvullingen).
  • Moeilijk te scheiden mengsels van epoxy/staal/bitumen.

Voegvullingen kunnen bestaan uit bitumineuze materialen, waaraan rubber of andere additieven zijn toegevoegd voor de elasticiteit. De additieven kunnen ook zijn vervaardigd van kunststof. Het is mogelijk dat de oudere voegvullingen nog teer bevatten. De voegvulling is in dat geval verontreinigd met PAK.

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

PAK zijn schadelijk voor de gezondheid. Zie voor de risico’s [Asfalt(beton), teerhoudend asfalt en asfaltgranulaat].

Milieu

PAK zijn schadelijk voor het milieu. Zie voor de risico’s [Asfalt(beton), teerhoudend asfalt en asfaltgranulaat].