Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Voorschakelapparatuur

Voorschakelapparatuur

Vrijkomen

Voorschakelapparatuur komt vrij bij groot onderhoud en reconstructies.

Preventie

Vrijkomen van schadelijke stoffen kan worden voorkomen door:

  • Voordat de verlichtingsinstallatie vervangen wordt, dient eerst te worden bekeken of renovatie mogelijk is, of dat door verandering van de lokale omstandigheden verlichting niet langer noodzakelijk is. 
  • Een armatuur krijgt een langere levensduur als (bij vervanging) het voorschakelapparaat (VSA) en de lamp gemonteerd worden op een aparte plaat. Dit maakt gescheiden vervanging van beide onderdelen mogelijk. 
  • Pas, indien mogelijk, elektronische of hoogfrequente VSA toe in de armatuur. Deze verhogen het lampsysteemrendement en de levensduur van de lamp. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van dimbare VSA’s, waarmee elektriciteit bespaard kan worden.

Wanneer er een reconstructie plaatsvindt, waarbij de verlichtingsinstallaties worden meegenomen of wanneer er onderhoud plaatsvindt aan de bestaande verlichting, dient nagegaan te worden in welke periode de bestaande verlichting is aangelegd:

  • De voorschakelapparatuur en niet-verdachte condensatoren kunnen samen met de oude lampen worden afgevoerd naar een inzamelaar van lampen (zie [Gasontladingslampen]). Wel moet de apparatuur in een afgesloten vat worden aangeleverd.
  • Condensatoren van voor 1970 (altijd PCB-houdend) en condensatoren, die tussen 1970 en 1982 zijn toegepast, en waarvan het vermoeden bestaat dat er PCB-houdende condensatorolie is toegepast, moeten gescheiden worden ingezameld, in een afgesloten vat worden verpakt.
  • Elektronische voorschakelapparaten hebben een langere levensduur en zijn zuiniger dan conventionele voorschakelapparaten.

De speciale verpakkingsmaterialen kunnen overigens worden geleverd door de inzamelaar (zie [Gasontladingslampen]).

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Geen.

Zie ook: