Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen voorschakelapparatuur

Mogelijke verontreinigingen

Een mogelijke verontreiniging is PolyChloorBifenyl (PCB’s).

Condensatoren kunnen PCB's bevatten:

  • De apparatuur die voor 1970 is aangelegd bevat altijd PCB's.
  • De apparatuur die is aangelegd in de periode tussen 1970 en 1982 bevat voor een deel PCB-houdende condensatoren.
  • De apparatuur die na 1982 is aangelegd bevat geen PCB's.

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

PCB's kunnen leverschade veroorzaken en het optreden van kanker bevorderen. Daarnaast kunnen ze geboorteafwijkingen veroorzaken en aantasting van het afweerstelsel (verminderde immuniteit). Ook kunnen PCB's een verstorende invloed uitoefenen op de hormoonhuishouding, dit betreft zowel de geslachtshormonen als schildklierhormonen. Verminderde vruchtbaarheid kan hiervan het gevolg zijn. De mens wordt blootgesteld aan PCB’s door het vet in zijn voeding.

Milieu

PCB's is een verzamelnaam voor een vrij uitgebreide familie (209 leden) van giftige stoffen. Een beperkt aantal hiervan (11 leden) heeft met dioxine vergelijkbare giftige eigenschappen. PCB's lossen goed op in vet en slecht in water. Verder zijn ze moeilijk afbreekbaar. Daardoor vormen ze een gevaar voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Omdat ze zo moeilijk afbreekbaar zijn, hopen ze zich op in het vetweefsel van dieren. Schadelijke effecten treden daardoor vaak op bij roofdieren aan het einde van de voedselketen. Door verontreiniging van de waterbodem komen PCB's ook veel voor in vis en viseters. Soms sterven zeehonden door ophoping van PCB's in hun lichaam. De vergiftiging kan zo ernstig zijn dat de dode dieren als chemisch afval moeten worden behandeld.