Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase wegdekreflectoren, reflectorpaaltjes en plakstrips

Hergebruik

De (niet-permanente) reflectoren en markeringsstroken kunnen, indien ze nog intact zijn, hergebruikt worden. Daarnaast kunnen veel materialen na gebruik nuttig toegepast worden door de materiaalfracties te scheiden. Hierbij kan gedacht worden aan materiaalhergebruik of aan verbranding met energieterugwinning.