Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen wegdekreflectoren, reflectorpaaltjes en plakstrips

Algemeen

Er zijn verschillende soorten reflectormaterialen, zoals reflectorpaaltjes, wegdekreflectoren en plakstrips.

De reflectorpalen (bermpalen met reflectoren) kunnen bestaan uit combinaties van verschillende materialen, veel voorkomende combinaties zijn:

  • houten paal met kunststofomhulsel (plus reflector);
  • houten paal met reflector;
  • volledig kunststofpaal met reflector.

De volledige kunststofpaal wordt thans het meeste toegepast. Er zijn ook kunststof bermpalen verkrijgbaar, die (geheel of gedeeltelijk) uit gerecycled kunststof bestaan.

Wegdekreflectoren worden toegepast op plaatsen met een verhoogd ongevalrisico, zoals smalle bruggen en flauwe bochten. Ofschoon ze uit oogpunt van zichtbaarheid de beste markeringsmaterialen zijn, is de toepassing beperkt vanwege de beperkte duurzaamheid (effectief 5 jaar).

Permanente wegdekreflectoren zijn uitgevoerd in kunststof/glas en worden vastgezet met hechtmiddel, een pen (verankerd) of worden deels verzonken in het wegdek. De wegdekreflectoren kunnen als volgt zijn samengesteld:

  • volledig glazen exemplaren voorzien van een reflecterende coating;
  • een kunststof reflectorbuis voorzien van kunststof- of glazen reflectorelementen;
  • een metalen reflectorbuis voorzien van kunststof- of glazen reflectorelementen.

De gebruikte kunststoffen zijn op zich ook weer divers. Het zijn tijdelijke wegdekreflectoren, die kunnen bestaan uit:

  • losse gele kunststof wegdekreflectoren (voorgevormde markeringsstroken of plakstrips) met een thermoplastisch hechtmiddel, waarvan het reflectorhuis voorzien is van reflectorelementen;
  • gele reflexfolie voorzien van zwarte kunstrubber strookreflectoren.

Op ZOAB is gele reflexfolie de enige geschikte optie.

Mogelijke verontreinigingen

Zware metalen (verf of coating op houten bermpaaltjes, zie verder [Hout, constructiehout en houten damwand].

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Er zijn geen specifieke risico’s in gebruikfase. In de verwerkingsfase kunnen echter, afhankelijk van de samenstelling van de verontreiniging, gezondheidsrisico’s optreden indien geen beschermende maatregelen worden getroffen.

Milieu

Eventuele milieurisico’s zijn afhankelijk van de samenstelling van de verontreiniging.