Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Wegmarkeringen - verwijderen

Wegmarkeringen - verwijderen

Vrijkomen

Wegmarkeringen komen vrij bij het verwijderen van wegenverf en thermoplastisch markeringsmateriaal.

Preventie

De volgende preventiemaatregelen kunnen worden genomen:

  • voorgevormde markeringsstroken moeten in verband met hergebruik worden verwijderd als de weg droog is. Na gebruik kunnen de stroken eventueel worden schoongespoten om de dagzichtbaarheid te verbeteren;
  • in geval van hermarkeren van oude wegmarkeringslagen hoeft het oude markeringsmateriaal slechts tot op het oppervlak van de verharding verwijderd te worden. Het verwijderen van markeringsmateriaal dat nog aanwezig is in de poriën onder het wegoppervlak is overbodig;
  • in geval van het overlagen van de oude verharding met nieuw asfaltbeton is het niet altijd nodig dat de oude markeringslaag wordt verwijderd. Een andere mogelijkheid is het oude markeringsmateriaal slechts tot aan het oppervlak van de verharding te verwijderen. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. Omdat de hoeveelheid markeringsmateriaal ten opzichte van het asfalt vrij klein is, vormt dit overigens geen probleem bij hergebruik van het asfalt;
  • bij drooggritstralen komt veel afval vrij dat moet worden afgevoerd en verwerkt. Er moet bovendien worden voorkomen dat verontreinigd stof in het milieu terechtkomt;
  • bij freestechnieken komt in vergelijking met drooggritstralen relatief weinig afval vrij. Bij hogedruk-waterstralen kan het water en de markeringsresten eenvoudig worden gescheiden. Het heeft daarom de voorkeur om het oude markeringsmateriaal tot aan het oppervlak van de verharding te verwijderen met behulp van freestechnieken. Het markeringsmateriaal dat in de holten van de verharding aanwezig is kan - indien nodig - worden verwijderd met hogedruk-waterstralen met afzuiging.
  • Thermoplast markeringen gaan veel langer mee dan geverfde markeringen. Een thermoplast markering is wel veel dikker en zal dus meer afval opleveren, maar de hoeveelheid afvalwater die nodig is voor het verwijderen is meestal wel weer veel minder.
  • Inspecteer de wegmarkeringen. Vaak is de middenmarkering van een weg eerder aan vervanging toe dan de zijmarkeringen omdat daar minder over wordt gereden. Vervang pas als dat echt nodig is.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Voor wegmarkeringen wordt het volgende onderzoek gedaan en vinden nieuwe ontwikkelingen plaats:

  • cryogene verwijderingstechnieken zijn getest en kunnen worden gebruikt voor het verwijderen van markeringsmaterialen. Bij deze methode van verwijderen komt relatief weinig afval vrij;
  • middenmarkeringen slijten sneller dan de markering van de middenberm en de zijberm. Daarom is het wellicht niet nodig overal even vaak te hermarkeren dan voor een functionele levensduur noodzakelijk is;
  • het voorgestelde traject voor het afvoeren van afvalwater vrijkomend bij hogedruk-waterstralen is vergelijkbaar met het verwijderingstraject voor vuilwater afkomstig van kolkenslib, ZOAB-slib, pompkelderslib en slootslib.

Zie ook: