Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen zand

Eigenschap

Eenheid

Waarde

korrelgrootteverdeling

  • % < 63 µm

mm

% (m/m)

korrelgrootte in het algemeen tot 2 mm

< 50

chemische, fysische en mineralogische samenstelling

  • gloeiverlies

 

% (m/m)

belangrijkste deel bestaat uit kwarts

maximaal 3 (humus), met uitschieters tot 15 - 20 bij zand uit baggerspecie

dichtheid

  • korreldichtheid
  • maximum proctordichtheid
  • optimum vochtgehalte
  • verdichtingsgraad

 

kg/m3

kg/m3

% (m/m)

%

 

2.650

1.600 – 1.800

10 – 15

93 – 101

poriëngehalte

% (V/V)

30 – 40

vochtgehalte

% (m/m)

2 – 7

korrelvorm

-

meestal rond, sommige korrels zijn meer plat (hangt af van de het soort mineraal)

textuur van de korrels

-

afgerond en glad

Mechanisch gedrag

 

 

stijfheid

  • dynamische elasticiteitsmodulus

 

N/mm2

 

60 – 150

wrijvingseigenschappen

  • interne wrijvingshoek
  • cohesie

 

º

kN/m2

 

30 – 35

nihil

samendrukbaarheid

-

nihil

zwel

%

nihil

krimp

%

nihil

Hydraulisch gedrag

 

 

waterdoorlatendheid

  • permeabiliteitscoëfficiënt

 

m/s

 

10-6 tot 10-2

capillaire werking

m

gemiddeld 0,56

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

samenstelling en uitloogbaarheid

mg/kg d.s.

opletten op Cl-gehalte in Noordzeezand

vochtgevoeligheid

-

afhankelijk van het leemgehalte (gevoelig als fractie < 63 µm < 10-15% (m/m)

vorstgevoeligheid

-

bij hoog leemgehalte (> 15 %) wel vorstgevoelig

vorstbestendigheid

-

goed

weerstand tegen erosie

-

gevoelig voor erosie

chemische en fysische stabiliteit

-

goed

Overig gedrag

 

 

verdichtbaarheid

-

maximaal ca. 20%

verdichtingsgewilligheid

-

afhankelijk van vochtgehalte