Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Zandcement

Zandcement

Onder zandcement wordt verstaan een mengsel van natuurlijk zand, cement en water.

De bereiding en verwerking kan zowel “mixed-in-place” als “mixed-in-plant” plaatsvinden.

Bij de ‘mixed-in-place’-methode wordt op de locatie het te stabiliseren zand geëgaliseerd. Op het zand wordt de benodigde hoeveelheid cement uitgestrooid, waarna dit eventueel onder toevoeging van water door het zand wordt gefreesd. Na het mengen wordt het zandcement verdicht.

Bij de ‘mixed-in-plant’-methode worden zand, cement en water in een menginstallatie gemengd, waarna het mengsel naar de locatie wordt getransporteerd, uitgereden en verdicht.

Leverancier

Diverse

Leveringsvorm

Zand, cement, cement gestabiliseerd zand

Zie ook