Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase zandcement

Zandcement wordt voornamelijk toegepast als gebonden funderingsmateriaal in de wegenbouw bij asfalt- of betonverhardingen en zwaar belaste terreinen met een elementenverharding zoals containerterminals.

Bouwstoffenregelgeving

Onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) zal zandcement vallen onder de categorie V (vormgegeven) bouwstof (bestaande werken onder Besluit Bodemkwaliteit: categorie V) (zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]).

Certificering

Er is geen beoordelingsrichtlijn voor zandcement.

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Gebruik van onjuist mengsel

Correct mengsel met behulp van vooronderzoek bepalen.

Te vroege belasting

Pas betreden nadat drie aselect geboorde cilinders een gemiddelde druksterkte hebben van 1,5Mpa (art 28.22.01 RAW)

Slechte verdichting

Direct na aanbrengen dynamisch (trillend) verdichten en statisch afwalsen. Tot een laagdikte van 0,15m uitsluitend statisch verdichten.

In één laag aanbrengen, bij meer dan 300 mm twee lagen toegestaan.

Zie verder RAW 28.22.06.

Reflectie scheuren in het bovenliggende asfalt.

Analoog aan AGRAC treedt dit pas na een middellangere termijn op. Op lange termijn kan het materiaal na belasting zelfs helemaal uit elkaar vallen.