Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen zandcement

Eigenschap

Eenheid

Waarde

chemische, fysische en mineralogische samenstelling

-

natuurlijk zand en/of brekerzeefzand met 6 – 11 % cement. De matrix bestaat vooral uit hydratatieproducten van de cement

dichtheid

  • Korreldichtheid
  • bulk

 

kg/m3

 

kg/m3

 

2.500 – 2.650 (afhankelijk van het type zand)

1.500 – 1.750

poriënstructuur

-

relatief dicht

poriëngehalte

% (V/V)

15 – 25

verdichtbaarheid

-

goed

verdichtingsgewilligheid

-

goed

wrijvingseigenschappen

  • interne wrijvingshoek
  • cohesie

 

º

kN/m2

 

30 – 35

niet bekend

plastische vervormbaarheid

-

zolang de specie onvoldoende is verhard is de specie te vervormen

vorstbestendigheid

-

de specie is vorstgevoelig

Mechanisch gedrag

 

 

weerstand tegen breuk:

  • ontwerpdruksterkte
  • druksterkte in de weg

 

N/mm2

N/mm2

 

5,0 (28 dagen, 20 C)

≥ 1,5

stijfheid:

  • dynamische E-modulus

 

N/mm2

 

4.000 – 12.000

scheurvorming

-

scheurafstand gemiddeld 5 m

Hydraulisch gedrag

 

 

waterdoorlatendheid

  • permeabiliteitscoëfficiënt

 

m/s

 

> 10-8

capillaire werking

m

> 2

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

samenstelling en uitloogbaarheid

mg/kg d.s. of mg/m2

geringe uitloging. Bij toepassing van brekerzeefzand kunnen PAK en minerale olie kritisch zijn

Duurzaamheid

 

 

vorstbestendigheid

-

voldoende

weerstand tegen erosie

-

redelijk

chemische en fysische stabiliteit

-

stabiel