Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Zandpalen - zanddrains

Zanddrains

Zanddrains, ook wel zandpalen genoemd, zijn tot een vooraf bepaalde diepte in de bodem aangebrachte verticale zandkolommen, meestal met een diameter van 0,25 – 0,35 m, gevuld met waterdoorlatend, grof zand. Voor de constructie van zanddrains wordt gewoonlijk draineerzand gebruikt. Draineerzand is zand dat voldoet aan eisen betreffende zijn geschiktheid om water door te laten.

Met name in het verleden (tot het begin van de jaren 70) zijn zanddrains toegepast als verticale drainage ter versnelling van het consolidatieproces en daarmee het zettingsproces van slappe grond(lagen). Zanddrains worden momenteel vrijwel niet meer toegepast. Tegenwoordig worden meestal kunststofdrains toegepast als (verticaal) drainagesysteem (zie [Kunststofdrains]).

Een verticaal drainagesysteem kan worden toegepast, wanneer bij ophoogwerkzaamheden het natuurlijke zettingsproces binnen de beschikbare tijd niet voldoende tot stand kan komen. Ook wanneer bij een werk de standzekerheid zich onvoldoende ontwikkelt, terwijl de ophoging binnen een krappe tijdsruimte versneld moet worden uitgevoerd, biedt verticale drainage het nodige soelaas.

Bij de aanleg van een verticaal drainagesysteem worden op regelmatige onderlinge afstanden verticale drains in de grond aangebracht. Deze dienen het toestromende overspannen water in de ondergrond zonder noemenswaardige weerstand op te nemen en verticaal af te voeren.

Leverancier

Zandwinbedrijven

Leveringsvorm

Draineerzand

Zie ook: