Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen zandpalen - zanddrains

Eigenschap

Eenheid

Waarde

korrelgrootteverdeling

  • % < 63 µm (van de fractie door zeef 2 mm)
  • % > 250 µm

mm

% (m/m)

% (m/m)

korrelgrootte in het algemeen tot 4 mm

eis: ≤ 5

eis: ≥ 50

chemische, fysische en mineralogische samenstelling

  • gloeiverlies

 

% (m/m)

belangrijkste deel bestaat uit kwarts

eis: maximaal 3 (humus)

dichtheid

  • korreldichtheid
  • bulk (droog)

 

kg/m3

kg/m3

 

circa 2.600

circa 1.600

poriëngehalte

% (V/V)

30 – 40

vochtgehalte

% (m/m)

2 – 5

korrelvorm

-

meestal rond, sommige korrels zijn meer plat (hangt af van de het soort mineraal)

textuur van de korrels

-

afgerond en glad

Mechanisch gedrag

 

 

wrijvingseigenschappen

  • interne wrijvingshoek
  • cohesie

 

º

kN/m2

 

30 – 35

nihil

samendrukbaarheid

  • klink

 

%

 

nihil

plastische vervormbaarheid

-

drainerende werking is gevoelig voor verplaatsingen in de omringende bodem

zwel

%

nihil

krimp

%

nihil

Hydraulisch gedrag

 

 

waterdoorlatendheid

  • permeabiliteitscoëfficiënt

 

m/s

 

10-3 tot 10-2

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

samenstelling en uitloogbaarheid

mg/kg d.s.

voldoet in het algemeen aan de eisen voor schone grond

Duurzaamheid

 

 

weerstand tegen erosie

-

voldoende bestand tegen interne erosie

chemische en fysische stabiliteit

-

stabiel

Overig gedrag

 

 

verdichtbaarheid

-

voldoende

verdichtingsgewilligheid

-

voldoende