Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Zink- en kraagstukken

Zink- en kraagstukken

Zink- en kraagstukken zijn matten samengesteld uit rijshout al of niet met riet en/of een zool van geotextiel. Ze dienen om erosie van bodems en oevers tegen te gaan.

Een klassiek zinkstuk wordt samengesteld uit een onder- en een bovenroosterwerk van wiepen 1 met een omtrek van 0,30 m, gemaakt van Hollandse of fijn Gelderse rijshout. De onderlinge afstand van de wiepen bedraagt 1,0 m terwijl de vulling tussen de roosterwerken bestaat uit drie lagen Hollandse dan wel uit fijne en/of gewoon Gelderse rijshout of uit twee van dergelijke lagen en een laag riet. Tegenwoordig worden meestal wiepenstelsels op een geotextiel toegepast, soms met een tussenlaag.

Leverancier

Diverse handelsbedrijven/ ter plekke maken

Leveringsvorm

Afmetingen: afhankelijk van situatie, verwerkingsmogelijkheden en materieel.

Zie ook: