Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase zink- en kraagstukken

Zink- en kraagstukken vallen niet onder het Besluit bodemkwaliteit. Zink- en kraagstukken kunnen in vrijwel alle situaties worden toegepast als bodem- en oeverbescherming. Het vormt dan de gronddichte onderlaag voor een toplaag van steen (veelal breuksteen).

Zink- en kraagstukken in de waterbouw

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.

NEN en EN

De eisen die aan rijshout worden gesteld zijn omschreven in het normblad externe linkNEN 747 Rijsmaterialen en riet voor waterbouwkundige werken. Deze norm beschrijft de soorten rijsmaterialen en riet voor waterbouwkundige werken, de eisen waaraan rijsmaterialen en riet moeten voldoen en behandelt ook de eisen die gesteld zijn aan rijsbossen afkomstig uit de grienden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Beschadiging van het geotextiel door het aanbrengen van de steen.

Vermindering van de storthoogte tot maximaal 1m. Lokale schade repareren door granulaire filters.

Aantasting van het hout door schimmels en dieren

Vervanging is de enige mogelijkheid