Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen zink- en kraagstukken

Eigenschap

Eenheid

Waarde

chemische, fysische samenstelling

-

cellulose en andere plantaardige organische verbindingen

dichtheid (rijshout)

kg/m3

circa 800

vochtgehalte

% (m/m)

25 – 30

structuur

-

vezels

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

samenstelling en uitloogbaarheid

-

geen emissie van milieuschadelijke stoffen

Duurzaamheid

 

 

vochtgevoeligheid

-

gevoelig voor inwerking van vocht

weerstand tegen erosie

-

afhankelijk van steenbestorting

chemische en fysische stabiliteit

-

stabiel

biologische bestendigheid

-

kans op schimmelvorming en aantasting door (micro-) organismen

Overig gedrag

 

 

substraatgedrag

-

redelijke vestigingsmogelijkheden voor flora en fauna