Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Contracteren: regelgeving voor de uitvoering van (bodemsanerings)projecten

Bij de uitvoering van een traditioneel bestek worden de Uniforme Administratieve Voorwaarden (externe linkUAV)] gehanteerd als een ´overkoepelde´ regelgeving. De UAV voor geïntegreerde contracten (UAVgc) (externe linkwww.uavgc.nl) is geschikt voor de meer geïntegreerde contactvormen (zie ook Figuur 1, bron CROW) Uit figuur 1 blijkt dat een geïntegreerd bestek/contract verschillende vormen kent die zich onderling onderscheiden in de mate waarin het gehele werk geïntegreerd wordt uitbesteed.

Figuur 1: Overzicht van contractvormen, verantwoordelijkheden en bouwfasen (bron: CROW)

Een verschuiving van traditioneel naar geïntegreerd vindt plaats op het moment dat de opdrachtnemer meer verantwoordelijkheden en risico’s op zich neemt en ook meer op zijn uiteindelijke prestatie wordt afgerekend en minder op ‘hoeveelheden’. Een verschuiving van traditionele contractvormen naar geïntegreerde contractvormen vindt steeds meer plaats, bijvoorbeeld bij (grote) infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat.