Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Evaluatie bodemsanering

Om inzicht en overzicht te krijgen in de ontwikkelingen rond saneringsevaluaties, de reeds beschikbare informatie en de ontwikkelde producten zoals standaard verslagen en checklists, is de stand van zaken per 1-1-2007 geïnventariseerd.

Werkwijze inventarisatie stand van zaken
Om een overzicht samen te stellen van de beschikbare documenten en hulpmiddelen is de uitgevoerde inventarisatie gericht op de volgende instanties:

  • Provincies en gemeenten (voor zover Bevoegd gezag Wbb)
  • Ministerie van VROM en Bodem+
  • SKB en SIKB
  • Programma- en grootsaneerders zoals SBNS, Bodemcentrum, diverse oliemaatschappijen, havenbedrijf Rotterdam, Defensie, Philips

Voor de inventarisatie van beschikbare documenten voor het Bevoegd gezag Wbb is gebruikt gemaakt van een overzicht aangeleverd vanuit het deelproject ‘Ontwikkeling beleidsdocumenten bodem- en waterbeheer’.

Voor VROM, Bodem+, SKB en SIKB is een inventarisatie via internet uitgevoerd. Voor de gegevens van de programma- en grootsaneerders is het grootsaneerders netwerk (GSN) benaderd met de vraag of er documenten beschikbaar zijn in combinatie met een inventarisatie via internet.