Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Evaluatie bodemsanering, bijlage 2: Gemeenten (deel 2)

Algemeen voorschrift: A.V.

Gespecificeerd voorschrift/check-list: S.V.

Helmond Form.1.0 bij V.Bs 2006

Heerlen V.Bs 2006

Groningen V.Bs 2002

Eindhoven V.Bs 2003

Enschede V.Bs 2006

Dordrecht V.Bs 2003 +G.Bs.B

Deventer V.Bs 2006

Breda V.Bs 2003

Arnhem V.Bs 2003

Amsterdam V.Bs 2006

Amersfoort V.Bs 2002

Almelo Gezam. BBP 2002

Basisgegevens/uitgangsgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adres/ligging locatie

S.V.

A.V.

 

 

S.V.

 

S.V.

 

 

S.V.

A.V.

 

- Gegevens saneerder

S.V.

A.V.

 

 

A.V.

 

A.V.

 

 

A.V.

A.V.

 

- Gegevens verontreinigingssituatie

A.V.

A.V.

 

 

A.V.

A.V.

A.V.

 

A.V.

S.V.

A.V.

 

- Saneringsdoelstelling en -aanpak

A.V.

 

 

 

S.V.

A.V.

A.V.

 

A.V.

A.V.

A.V.

 

- Saneringstype (geval, deelsanering, fase)

S.V.

 

 

 

S.V.

A.V.

 

 

 

S.V.

 

 

- Gebruik saneringslocatie (huidig en toekomst)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces

 

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Start- en einddata

A.V.

 

 

 

A.V.

 

A.V.

1*

 

S.V.

S.V.

A.V.

- Uitvoerders/milieukundige begeleiding

A.V.

 

 

 

A.V.

A.V.

A.V.

1*

 

A.V.

 

 

- Gevolgde kwaliteitsprotocollen

 

 

 

 

 

 

 

1*

 

 

 

 

- Voorbereidende werkzaamheden zoals sloop

 

 

 

 

A.V.

A.V.

A.V.

1*

 

A.V.

A.V.

 

- Grondverzet (Herschikken, grondafvoer en -verwerking, grondaanvoer, depots)

S.V.

S.V.

A.V.

A.V.

S.V.

A.V.

S.V.

1*

A.V.

S.V.

S.V.

A.V.

- Grondwateronttrekking en -behandeling

A.V.

S.V.

A.V.

A.V.

S.V.

A.V.

S.V.

1*

A.V.

S.V.

S.V.

 

- Overzicht verleende vergunningen

 

 

 

 

 

 

 

1*

 

S.V.

S.V.

 

- Overzicht gegevens Arbo en veiligheid

 

 

 

 

A.V.

A.V.

 

1*

 

A.V.

 

 

- Overzicht locatiebezoeken en handhavingsacties

 

 

 

 

 

 

 

1*

 

 

 

 

- Afwijkingen/wijzigingen t.o.v. saneringsplan

S.V.

S.V.

 

 

A.V.

A.V.

A.V.

1*

 

A.V.

A.V.

 

- Klachten/aanbeveling t.a.v. proces

 

 

 

 

A.V.

 

A.V.

1*

 

A.V.

 

 

- Kosten

S.V.

 

 

A.V.

A.V.

A.V.

A.V.

1*

 

A.V.

A.V.

A.V.

Resultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Beschrijving eindsituatie

S.V.

A.V.

A.V.

A.V.

S.V.

A.V.

S.V.

 

A.V.

S.V.

A.V.

A.V.

- Beschrijving (na)zorgmaatregelen

S.V.

 

A.V.

 

A.V.

A.V.

A.V.

 

A.V.

A.V.

A.V.

A.V.

- Beoordeling bereiken saneringsdoelstelling

A.V.

A.V.

A.V.

 

A.V.

A.V.

A.V.

 

 

A.V.

 

 

- Beoordeling/ aanbeve;ingen saneringsaanpak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gegevens t.b.v. bodemprestatie eenheden (b.e.p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1* Geen specifiek inhoudelijke voorschriften