Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Evaluatie bodemsanering, bijlage 3: Overige bevoegd gezag instanties

Algemeen voorschrift: A.V.

Gespecificeerd voorschrif/check-list: S.V.

VROM/Wbb Art 39c

VROM BUS Formulieren versie 1.0

V&W Rijkswaterstaat, Check-listen (na)zorg en evaluatieverslag

Basisgegevens/uitgangsgegevens

 

 

 

- Adres/ligging locatie

 

S.V.

A.V.

- Gegevens saneerder

 

S.V.

A.V.

- Gegevens verontreinigingssituatie

 

S.V.

 

- Saneringsdoelstelling en -aanpak

 

S.V.

 

- Saneringstype (geval, deelsanering, fase)

 

 

 

- Gebruik saneringslocatie (huidig en toekomst)

 

S.V.

A.V.

Proces

 

 

 

- Start- en einddata

 

S.V.

 

- Uitvoerders/ milieukundige begeleiding

 

S.V.

 

- Gevolgde kwaliteitsprotocollen

 

 

 

- Voorbereidende werkzaamheden zoals sloop

 

 

 

- Grondverzet (herschikken, grondafvoer en -verwerking, grondaanvoer, depots)

A.V.

S.V.

A.V.

- Grondwateronttrekking en -behandeling

A.V.

S.V.

 

- Overzicht verleende vergunningen

 

S.V.

 

- Overzicht gegevens Arbo en veiligheid

 

 

A.V.

- Overzicht locatiebezoeken en handhavingsacties

 

 

 

- Afwijkingen/wijzigingen t.o.v. saneringsplan

 

A.V.

A.V.

- Klachten/aanbeveling t.a.v. proces

 

 

 

- Kosten

 

A.V.

 

Resultaat

 

 

 

- Beschrijving eindsituatie

A.V.

S.V.

A.V.

- Beschrijving (na)zorgmaatregelen

A.V.

S.V.

A.V.

- Beoordeling bereiken saneringsdoelstelling

A.V.

S.V.

A.V.

- Beoordeling/aanbevelingen saneringsaanpak

 

 

 

- Gegevens t.b.v. bodemprestatie eenheden (b.e.p.)