Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Evaluatie bodemsanering, stand van zaken saneringsverslagen bij provincies

Uit de inventarisatie naar de stand van zaken per 1 januari 2007 met betrekking tot saneringsverslagen is voor de provincies het onderstaande overzicht van de beschikbare documenten en hulpmiddelen naar voren gekomen. In bijlage 1 is meer inzicht gegeven in de aard van de voorschriften en in het type informatie die door de provincies wordt gevraagd. Voor de werkwijze bij de inventarisatie wordt verwezen naar de onderdelen 'Werkwijze inventarisatie stand van zaken bodemsanering' en 'Wijze van analyseren van de beschikbare informatie evaluatie bodemsanering'.

Bevoegd gezag wbb

 

Provincies:

 

Groningen

Voorschriften in de Provinciale Milieuverordening (PMV) 2006

Friesland

Voorschriften in de Provinciale Milieuverordening (PMV) 2005 en de checklist evaluatieverslag uit de notitie toezicht en handhaving bij bodemsanering Fryslan

Drenthe

Voorschriften in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) 2004 en formulier evaluatieverslag

Overijssel

Voorschriften in het Uitvoeringsbesluit Fysieke Leefomgeving (UFL) 2005

Gelderland

Voorschriften in de Provinciale Milieuverordening (PMV) 2004 en checklist evaluatieverslag bij de weg wijzer in bodemland

Utrecht

Voorschriften in de Provinciale Milieuverordening (PMV) 1995

Flevoland

Voorschriften in de Provinciale Milieuverordening (PMV) 1994

Noord-Holland

Voorschriften in de Provinciale Milieuverordening (PMV) 2006

Zuid-Holland

Voorschriften in de Provinciale Milieuverordening (PMV) 2003 en Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid (G.Bs.B) van provincie en rechtstreekse gemeenten

Zeeland

Voorschriften in de Provinciale Milieuverordening (PMV) 2003

Noord-Brabant

Voorschriften in de Provinciale Milieuverordening (PMV) 2002

Limburg

Voorschriften in de Provinciale Milieuverordening (PMV) 2006 en checklist inhoud evaluatierapport op de website provincie