Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Evaluatie bodemsanering, stand van zaken saneringsverslagen gemeenten

Uit de inventarisatie naar de stand van zaken per 1 januari 2007 met betrekking tot saneringsverslagen is voor de gemeenten (enkel gemeenten die bevoegd gezag Wbb zijn) het onderstaande overzicht van de beschikbare documenten en hulpmiddelen naar voren gekomen. Voor de ontbrekende instantie zijn uit de inventarisatie geen beschikbare documenten naar voren gekomen. In bijlage 2 {interne link naar tabel uit de bijlage} is meer inzicht gegeven in de aard van de voorschriften en in het type informatie die door de gemeenten wordt gevraagd. Voor de werkwijze bij de inventarisatie wordt verwezen naar de onderdelen 'Werkwijze inventarisatie stand van zaken bodemsanering' en 'Wijze van analyseren van de beschikbare informatie evaluatie bodemsanering'.

Bevoegd gezag Wbb

 

Gemeenten

 

Almelo

Gezamenlijk Bodembeleidsplan provincie Overijssel en gemeenten 2002

Amersfoort

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2002

Amsterdam

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2006

Arnhem

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2001

Breda

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2003

Deventer

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2006

Dordrecht

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2003 en Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid (G.Bs.B) van provincie en rechtstreekse gemeenten

Eindhoven

Verordening Bodemsanering 2003

Enschede

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2006

Groningen

Verordening bodemsanering 2002

Heerlen

Verordening bodemsanering 2006

Helmond

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2006 en meldingsformulier 1.0

Hengelo

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2006 en meldingsformulier

Den Bosch

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2002

Leiden

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2003 en Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid (G.Bs.B) van provincie en rechtstreekse gemeenten

Maastricht

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2006

Nijmegen

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2003

Rotterdam DCMR

Meldingsformulier 2006 en Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid (G.Bs.B) van provincie en rechtstreekse gemeenten

Schiedam

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2003 en Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid (G.Bs.B) van provincie en rechtstreekse gemeenten

Tilburg

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2006 en formulier evaluatieverslag

Utrecht

Verordening bodemsanering (V.Bs) 1999 en meldingsformulier

Zaanstad

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2002

Zwolle

Verordening bodemsanering (V.Bs) 2005 en formulier evaluatie