Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Handhaving, Tabel 1: uit te voeren acties tijdens een controle

(deel)fase

controlepunten

Gericht toezicht Indicatief bemonsteren Controlebezoek afleggen Notulen bouwvergadering Beschikking sanering Saneringsplan Veiligheids-& gezondheids-& milieuplan Aan- en afvoer documenten Logboek bodemsanering Depots en monsternemingplan Bestek van de aannemer Lozingsvergunning Tussentijdse evaluatie Factuur- en termijnstaten Eindevaluatie

Hoofdfase 1: Beginfase sanering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melding van de verontreiniging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indienen van het saneringsplan of melding Bus bij het bevoegde gezag Wet bodembescherming

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instemming saneringsplan (middels een afgegeven beschikking, geldt niet voor Bus locaties)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melding start sanering

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

Hoofdfase 2: Uitvoeringsfase sanering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

start sanering (ontgravingsfase en grondwater-onttrekkingsfase)

 

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

aanvoer- en afvoer grond t.b.v. het saneringsproces

 

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

x

x

 

lozing grondwater

 

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

x

x

 

Hoofdfase 3: Eindfase sanering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eindevaluatieverslag bodemsanering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Hoofdfase 4: Nazorgfase sanering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eindevaluatieverslag bodemsanering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

nazorg (afsluitende werkzaamheden) van de uitgevoerde sanering (veelal grondwatersanering)