Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Instrumenten

Dit onderdeel geeft een overzicht van technische- en proces- ‘instrumenten’, welke zijn ontwikkeld ter ondersteuning van bodemsanering en bodembeheer. Om de afweging van het gebruik op de juiste manier te maken is het nodig om inzicht te hebben in de beschikbare instrumenten, waarvoor deze zijn en hoe deze gebruikt kunnen worden. Dat inzicht wordt hier geboden.

Het begrip ‘instrumenten’ verwijst zowel naar instrumenten ontwikkeld voor de ondersteuning van een bepaald aspect rondom de bodemsanering, maar ook naar contracten, richtlijnen en handreikingen, afwegings- en rekenmodellen, uitvoeringsorganisaties en subsidieregelingen.