Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kwaliteitszorg, Keurmerk en logo

Certificatie / accreditatie is een middel om te laten zien dat je voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Maar je wil dit dan wel zichtbaar kunnen maken aan anderen. Dit kan met het logo dat bij een keurmerk hoort. SIKB-richtlijnen maken gebruik van de volgende keurmerken en logo's:

 1. Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bouwstoffenbesluit. Dit keurmerk wordt in 2009 vervangen door Keurmerk kwaliteitwaarborg bodembeheer. Het kan nu nog worden gebruikt voor:
  - certificatie monsterneming bij partijkeuringen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen (BRL 1000)
  - accreditatie monsterneming en analyses bij partijkeuringen voor grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen (AP04)
 2. Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB. Dit wordt gebruikt bij
  - certificatie bodembeheer (BRL 1000, BRL 2000, BRL 6000, BRL 7000, BRL 7500)
  - accreditatie bodembeheer (AS 2000, AP04 en AS 3000)
  - certificatie archeologie (BRL 4000)
  - inspectie bodembeschermende voorzieningen (CUR/PBV-Aanbeveling 44)
 3. Keurmerk NL-Bsb. Dit wordt gebruikt bij:
  - certificatie voor grondproducten voor milieu-eisen (BRL9335, protocollen 1 t/m 4 en BRL 9309)
 4. KOMO. Dit wordt gebruikt bij:
  - certificatie voor bodembescherming (BRL 2319, BRL 2362, BRL 2369, BRL 2370, BRL 2371, BRL 2372, BRL 5262)
  - certificatie van grond voor civieltechnische toepassingen (BRL 9335, protocol 9)

De formele tekst met de richtlijnen voor gebruik en meer informatie staat op externe linkSIKB, Logo's en keurmerken.