Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kwaliteitszorg, overdracht van kennis en ervaring

Kwaliteit is mensenwerk. Dat betekent ook de noodzaak om aandacht te geven aan het overdragen van kennis en ervaring. SIKB is daarom samen met anderen actief met het organiseren van cursussen en platforms. De nadruk ligt daarbij op praktische werkzaamheden die in hoge mate de kwaliteit van de uitvoering bepalen.

  • Cursussen: voor cursussen over beleid, regelgeving en techniek in het bodembeheer is (in samenwerking met SKB en Bodem+) de BodemBreedAcademie (BBA) opgericht. Zie externe linkwww.bodembreedacademie.nl. externe linkSIKB, externe linkBodem+ en LOM (externe linkLandelijk Overleg Milieuhandhaving) organiseren in het kader van de BBA ook de cursus bodem voor toezichthouders (BoMil);
  • In het kader van het externe linkLeonardo da Vinci programma van de Europese Commissie ontwikkelt een internationaal consortium opleidingen voor monsternemers, inclusief een examenstructuur. Het pilotproject moet medio 2008 tot resultaten leiden. SIKB heeft zitting in de klankbordgroep. De opleidingen zijn toegespitst op eisen in het kader van persoonscertificatie van monsternemers, een structuur die functioneert in de Scandinavische en Baltische landen;
  • Platform overheid en kwaliteit bodembeheer (POKB) (samenwerking SIKB, Bodem+) Het doel van het Platform is het assisteren van provincies, gemeenten en milieudiensten bij het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de overheidstaken op het gebied van bodembeheer. Doornemen, overdragen en afstemmen van informatie over belangrijke onderwerpen of projecten op het gebied van kwaliteitsmanagement bodembeheer gebeurt in gezamenlijke bijeenkomsten. Andere bijeenkomsten zijn gericht op kennisuitwisseling en kunnen het karakter van een workshop hebben;
  • Platform toezicht bodem Het platform is primair bedoeld voor toezichthouders van gemeenten en provincies die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht en / of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer. Daarnaast zijn uiteraard ook beschikking- en vergunningverleners en buitengewoon opsporingsambtenaren van harte welkom. Zie externe linkwww.platformtoezichtbodem.nl;
  • Platform bodembeheer (samenwerking SIKB, SKB, Bodem+);
  • Baggernet;
  • Symposium BodemBreed.