Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kwaliteitszorg, SIKB-documenten bodem en KWALIBO-eisen

peildatum: 2 januari 2008

Document

Protocol

Onderwerp

Erkenning nodig?

Registratie nodig?

Functiescheiding van toepassing?

Software

BRL 0100(certificatie)

0101

Software voor digitale uitwisseling van bodemdata

Nee

Nee

Nee

Monsterneming voor partijkeuringen

BRL 1000(certificatie)

1001, 1002, 1003

Monsterneming voor partijkeuringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit/Bouwstoffenbesluit

Ja

Ja

(monsternemer)

Ja

AP04(accreditatie)

M

Monsterneming voor partijkeuringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit/Bouwstoffenbesluit

Ja

Ja

(veldwerker)

Ja

Veldwerk

BRL 2000(certificatie)

AS 2000

(accreditatie)

2001, 2002 en 2018

Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

Ja

Ja

Ja

2003

Veldwerk waterbodems

Nog niet

Nog niet

Nog niet

2006

Mechanische boringen

Nog niet

Nog niet

Nog niet

Analyses

AS 3000(accreditatie)

3001, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3210, 3230, ev

Analyses bodem, grondwater, waterbodem

Ja

Nee

Ja

AP04

(accreditatie)

A, E, SB, SG, V

Analyses in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

Ja

 

Nee

Ja

Advies en milieukundige begeleiding

BRL 5000

(in ontwikkeling)

(certificatie)

5001

Advies bij bodemonderzoek, saneringsvoorbereiding en bodemsanering

Nog niet

Nee

Nee

BRL 6000(certificatie)

6001, 6002, 6003, 6004

Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en nazorg

Ja

Ja

(alleen milieukundige verificatie)

Ja

Realisatie

BRL 7000(certificatie)

7001, 7002, 7003

Uitvoering van bodemsaneringen

Ja

Nee

Nee

BRL 7500(certificatie)

7510, 7511

Bewerken van grond

Ja

Nee

Nee

 

BRL 7600

(in ontwikkeling)

(certificatie)

--

Nazorg door nazorgorganisaties

Nog niet

Nee

Nee

Overheid

(visitatie)

Normblad
8001, 8002

Kwaliteitssystemen bij de overheid (bevoegd gezag Wbb)

Nee

Nee

Nee

Grond

BRL 9309(certificatie)

 

Producten uit grondreinigingsinstallaties

Ja

Nee

Nee

BRL 9335

(certificatie)

9335-1, 9335-2, 9335-3,

9335-9 (in ontw)

Grond

Ja

Nee

Nee