Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kwaliteitszorg, SIKB-kwaliteitsrichtlijnen voor bedrijfsleven en overheid

SIKB maakt kwaliteitsrichtlijnen en houdt deze actueel. De basis voor de meeste bodem-richtlijnen ligt in het kwalibo-onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit, zie ook [Uitvoeringskwaliteit bodembeheer (kwalibo). De SIKB-richtlijnen bestaan uit:

  • de afspraken over de juiste uitvoering en verantwoordelijkheden bij het werk (procesbeschrijving);
  • de omschrijving van de kennis, ervaring en vaardigheden (competenties, vakbekwaamheid) van de in te zetten medewerkers;
  • soms: specificaties voor de inhoud van het te leveren product.

Iedere richtlijn heeft een nummer (bv BRL 2000 of AS 2000). Met de subnummering wordt duidelijk gemaakt welke protocollen hierbij horen (bv 2002 hoort bij BRL 2000 en bij AS 2000). Voor een toelichting op begrippen zie [Kwaliteitszorg, begrippen bij kwaliteit].