Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorg, actoren, kaders en aspecten: werken binnen het Besluit bodemkwaliteit

Het begrip nazorg wordt niet gebruikt in het Besluit Bodemkwaliteit. Er is hier sprake van beheer van toepassingen van externe linkIBC bouwstoffen. IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen, omdat het toepassen zonder deze maatregelen anders leidt tot teveel emissies naar het milieu. IBC-bouwstoffen mogen alleen worden toegepast, mits de juiste voorziening wordt getroffen.