Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorg, technisch inhoudelijk: stortplaatsen

De technisch-inhoudelijke aspecten van de nazorg van voormalige stortplaatsen (stortplaatsen gesloten vóór 1 september 1996) worden gekenmerkt door de volgende problemen die zich op milieuhygiënisch gebied voordoen:

  • problemen met (grond-)water;
  • problemen met stortgas;
  • problemen met deklaag.

Heden (1 januari 2007) ligt er een advies van de stuurgroep NAVOS (zie Advies Nazorg voormalige stortplaatsen) over de wijze waarop deze problemen kunnen worden aangepakt.

Voor de gesloten operationele stortplaatsen zijn nazorgplannen opgesteld conform de Nazorgregeling Wet milieubeheer (voormalige Leemtewet). Voor inhoud van de nazorgplannen zijn door het IPO checklisten opgesteld (zie IPO-checklisten en externe linkwww.nazorgstortplaatsen.nl) en de brief van het IPO over het Voorontwerp Besluit algemene regels inrichtingen). De checklisten geven uitwerking van de voorzieningen (drainage, boven- en onderafdichting, afwatertering, stortgasverwerking e.d), de monitoring en controle, onderhoud en periodieke vervanging en amovering.