Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Asfaltreinigingsmiddelen

Asfaltreinigingsmiddelen

Bij ongelukken op het (hoofd)wegennet kan olie of brandstof op het wegdek terechtkomen. Doordat het verkeer en het wegdek daarvan schade kunnen ondervinden, moeten deze verontreinigingen verwijderd worden. Kleine hoeveelheden worden door Rijkswaterstaat verwijderd. Bij grote ongevallen, waarbij veel olie of brandstof vrijkomt, wordt de brandweer ingeschakeld die de verontreiniging opruimt. Met name bij ZOAB dringt de olie in de poriën en komt in intensief contact met bitumen, waardoor het asfalt aangetast kan worden en de olie lastig te verwijderen is. Per jaar wordt binnen Rijkswaterstaat meer dan 3000 kilo onverdund vloeibaar reinigingsmiddel gebruikt. Doordat ZOAB steeds meer wordt toegepast (inmiddels op 60 % van het hoofdwegennet) zal het gebruik van reinigingsmiddelen naar verwachting toenemen.

Preventie

Verwijder indien mogelijk eerst zoveel mogelijk olie mechanisch of met behulp van absorptiemiddelen. De rest van olie kan met dispergeermiddel of detergent en veel water worden verwijderd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een spuit-zuigwagen, waarbij verdund reinigingsmiddel op het asfaltoppervlak wordt gespoten, waarna het geheel wordt opgezogen. Hiermee wordt afspoeling naar de berm, bermsloot, ondergrond en het grondwater voorkomen.

Gebruik reinigingsmiddelen die zo min mogelijk milieubelastend zijn, deze zijn opgenomen in een voorlopige beoordelingsrichtlijn, genoemd in DWW-rapport onder "Literatuur". Bij de keuze van dispergeermiddel of detergent dient bovendien gelet te worden op de verdunningsgraad. Reinigingsproducten die in zeer lage concentraties goed werkzaam zijn hebben de voorkeur.

Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

In de praktijk blijkt dat een groot deel van de reinigingsmiddelen in de berm terechtkomt. Hierdoor is het van belang dat de gebruikte middelen zo min mogelijk milieubelastend zijn en dat de verontreiniging binnen een bepaalde tijd wordt afgebroken.

Een innovatieve methode om de olieverontreiniging onschadelijk te maken is gebruik te maken van inkapseling en afbraak van de vervuiling door micro-organismen. De olie wordt gescheiden van het oppervlak en ingekapseld waarna het van het wegdek verwijderd kan worden. Er bestaan biochemische reinigingsmiddelen met een activator die micro-organismen stimuleren bij de versnelde afbraak van de verontreiniging.

Zie ook: