Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Reactieve schermen, toepassingsgebied

In reactieve schermen wordt een situatie gecreëerd waarbij biologische of chemische afbraakprocessen of adsorptieprocessen de verwijdering van de verontreiniging uit het grondwater bewerkstelligen. De toepasbaarheid van de technieken die in de schermen worden toegepast waarbij reagentia, substraat, nutriënten of lucht direct in de bodem worden geïnjecteerd om de biologische afbraak te stimuleren worden ook beschreven onder de verschillende in situ technieken (in situ strippen, gestimuleerde biologische afbraak van CKW).

In onderstaande tabel is het hypothetische toepassingsgebied weergegeven. Omdat er weinig praktische ervaringen in Nederland zijn met deze techniek moet het toepassingsgebied als hypothetisch gezien worden. Een reactief scherm is niet geschikt om verspreiding van puur product tegen te gaan. Een scherm moet daarom stroomafwaarts buiten het bereik van het verspreidingsgebied van een puur product of bronzone worden geplaatst.

 

Pluimsanering tot 150 µg/l

Pluimsanering tot 10 µg/l

Pluimsanering volledige verwijdering

Alle bodemtypen

 
 
 

 

In de praktijk bewezen : Toepasbaar

 

Nog niet in de praktijk bewezen : Mogelijk toepasbaar

 

Niet toepasbaar

De techniek is in principe toepasbaar voor alle bodemtypen, zolang stroming van opgeloste verontreiniging naar het scherm plaatsvindt. Indien een lage natuurlijke stroming plaatsvindt kan een geforceerde grondwaterstroming worden opgewekt door onttrekking van water achter het scherm.

De natuurlijke grondwaterstroomsnelheid en dus de verblijftijd in de reactieve zone van het scherm speelt een belangrijke rol bij het ontwerp van het scherm. Bij lage stroomsnelheden kan daarom voor een ander type scherm gekozen worden dan bij hoge stroomsnelheden.

Reactieve schermen zijn toepasbaar voor het beheersen en voor het saneren van pluimen. Het behalen van de saneringsdoelstelling is afhankelijk van de concentratie verontreinigingen die het scherm binnenstroomt en een optimaal hydrologisch ontwerp van het systeem. Het realiseren van volledige verwijdering van de instromende verontreiniging is in bepaalde gevallen mogelijk (bijvoorbeeld bij lage concentraties verontreinigingen en een lage grondwaterstroomsnelheid), maar er kan in de loop van de tijd een verminderde efficiency optreden door veranderende condities in het scherm (afname van de doorlatendheid en reactiviteit).

In vuistregels voor toepassing van verschillende typen reactieve schermen wordt een kwalitatieve beschrijving gegeven van de toepasbaarheid van reactieve schermen.