Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Meest en minst kritsiche waarde

Kenmerk

Meest ‘kritisch’

Minst ‘kritisch’

Aanpak vanuit het bodembeleid

Grond

volledige verwijdering

afstemmen op functie en de daarbij behorende bodemgebruikvorm

Grondwater

volledige verwijdering bron en pluim

beheersen, uitgaande van maatwerk (in uiterste geval)

Omgevingskenmerken

Belemmeringen vanuit de omgeving

veel eisen aan vergunningen vanwege impact op omgeving

weinig eisen aan vergunningen vanwege beperkte impact op omgeving

Fysieke belemmeringen op de locatie

veel fysieke belemmeringen

weinig fysieke belemmeringen

Risicoperceptie

locatie ligt in gevoelig gebied midden in leefomgeving

locatie ligt in een ongevoelig gebied buiten leefomgeving

Realiseertijd

weinig realiseertijd beschikbaar

veel realiseertijd beschikbaar

Financiële kenmerken

Omvang kosten

omvangrijke kosten

geringe kosten

Financiële risico’s

kleine financiële risico’s toelaatbaar

grote financiële risico’s toelaatbaar