Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

De inhoud van de richtlijn

Op dit moment bevat de webapplicatie informatie over (zie ook Tabblad Bibliotheek):

Ook bevat de richtlijn ondermeer:

  • diverse processchema’s (zie Tabblad Processchema), die vanuit verschillende aanleidingen om tot ingrepen in de bodem te komen het hele proces beschrijven vanaf onderzoek tot en met de afronding van de in dat verband noodzakelijke werkzaamheden;
  • een uitgebreide handleiding die de bezoeker van de site ondersteunt bij het zoeken en vinden van de juiste informatie. Het geeft een uitleg over de verschillende zoekmenu’s die kunnen worden gebruikt.

Op dit moment wordt binnen verschillende sporen gewerkt aan nieuwe aanvullingen van de Richtlijn. De Redactieraad stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de informatie in de Richtlijn. De Redactieraad is daarbij verantwoordelijk voor de actualiteit, de volledigheid en de correcte aanduiding van de samenstellende bestanddelen van de Richtlijn en is tevens verantwoordelijk voor het redactionele beleid.